Tam, gdzie istnieje ubóstwo, zazwyczaj to dzieci są najbardziej poszkodowane. Dotyczy to również Republiki Mołdawii, gdzie ze względu na bardzo trudną sytuację gospodarczą wielu mieszkańców wyjeżdża z kraju do pracy za granicą. Od czasu uzyskania przez ten mały kraj niepodległości po upadku Związku Radzieckiego jego sytuacja gospodarcza stale się pogarsza – długotrwały konflikt naddniestrzański tylko zaostrzył sytuację. W kraju pozostają poza seniorami, dzieci i młodzież. Opuszczone i pozostawione sobie dzieci, nie mają perspektyw i możliwości kształcenia.

 Losy młodzieży są bliskie naszemu nauczycielskiemu sercu, dlatego cieszymy się, że możemy wspierać misję Księdza Bosko w jej pracy z dziećmi i młodzieżą w Republice Mołdawii.

Salezjanie Księdza Bosko prowadzą Centrum w stolicy Kiszyniow od 2005 roku. Oferują oni wsparcie w odrabianiu lekcji, organizują czas wolny i wspierają dzieci w innych kwestiach. Od 2011 roku w Centrum Księdza Bosko znajduje się również dom rodzinny, w którym zakwaterowani są chłopcy w wieku od 7 do 17 lat. Oprócz opieki psychologicznej i zrównoważonej diety, ważny jest również kontakt z rodzinami dzieci i młodzieży. Od 2015 r. działa również szkoła zawodowa, w której można nauczyć się różnych zawodów rzemieślniczych. Salezjanie dostarczają również szczególnie potrzebującym odzież i przedmioty codziennego użytku.